Comuna Glăvăneşti nu dispune de alte surse de finanţare în afara bugetului local. Pornind de la această realitate s-a solicitat sprijinul Consiliului Judeţean Bacău pentru obţinerea de finanţări necesare dezvoltării economice a comunei.

Proiectul “Alimentare cu apă” a fost început prin depunerea unei cereri de finanţare în cadrul programului “Sapard”. În acest moment proiectul este blocat din lipsă de fonduri.

Un alt proiect important aflat în faza de execuţie, dar momentan blocat din lipsă de fonduri, este “Introducere gaz metan în satele componente comunei Glăvăneşti”. Această investiţie a început în anul 2002, valoarea iniţiala fiind de 1500 mii lei, din această sumă fiind cheltuită suma de 25 mii lei în anul 2002, iar în anul acesta încă 25 mii lei pentru obţinerea avizelor necesare continuării acestei investiţii.

În urma inundaţiilor ce au avut loc în anii din urmă, drumurile comunale au fost distruse în proporţie de 80%, fiind necesar a se efectua de urgenţă lucrări pe DC 46 şi DC 41 şi construirea a două poduri.

Este necesară obţinerea de finanţare pentru reabilitarea şi modernizarea DC 41 Glăvăneşti-Putredeni, pe distanţa de 1 km, punct periculos Cazacu.

De asemenea, este imperios necesară construirea unui pod care să traverseze pârâul Pereschiv, pârâu ce împarte comuna în două, cetăţenii din partea de est trebuind să facă un ocol de 8 km pentru a ajunge în centrul comunei.

Ca o măsură pentru prevenirea inundaţiilor, consiliul local şi-a propus regularizarea pârâului Zeletin pe o distanţă de 3,20 km.