wdt_IDNumărDatăDescriereDocumentAnexă
125212020-04-06pentru aprobarea raportului privind situația gestionării bunurilor aparținând domeniului public si privat al comunei Glăvănești anul 2019
126222020-04-06privind însușirea Raportului anual privind starea economică, socială și de mediu a comunei Glăvănești, județul Bacău pe anul 2019
123192020-04-06privind dotarea tehnico-materiala a serviciului public Consiliul Local Glavanesti - Serviciul Apa-Canal
124202020-04-06privind completarea H.C.L. nr. 53/ 08.11.2019 privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Consiliului local al Comunei Glavanesti, judetul Bacau
122182020-04-06privind modificarea statului de functii al Consiliului Local Glavanesti - Serviciul Apa Canal si stabilirea salariilor de baza pentru funcțiile contractuale aferente acestuia
120162020-02-18privind alegerea președintelui de ședință începând cu luna martie pentru o perioadă de 3 ( trei) luni
121172020-04-06privind aprobarea devizului general actualizat, dupa proiectare, pentru obiectivul de investitii „Construire pod din b.a. pe DC 46 km 5+500 peste paraul Apa Neagra in satul Frumuselu, comuna Glavanești, judetul Bacau”, prin Programul National de Dezvoltare Locală
119152020-02-18privind mandatarea Primarului Comunei Glavanesti, de a realiza si intocmi Raportul de Evaluare al performantelor profesionale individuale ale Secretarului Comunei Glavanesti, pentru activitatea desfasurata in anul 2019
118142020-02-18privind încheierea unor contracte de asistență juridică cu Cabinetul de avocat individual Țarlungă Gabriela
116122020-02-18privind aprobarea cotizației anuale pentru anul 2020 la patrimoniul „Asociației de Dezvoltare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău”