Au început lucrărilor de execuţie pentru alimentarea cu apă, canalizare şi staţie de epurare a satelor Glăvăneşti şi Frumuşelu. Proiect European, iniţiat de către primarul comunei Glăvăneşti-TILIBAȘA GHEORGHE