wdt_IDNumărDatăDescriereDocument
35352016-03-30Dispozitie privind majorarea salariala in procent de 25% asistentilor pesronali din cadrul UAT Glavanesti
36362016-03-30Dispozitie privind restabilirea drepturilor salariale d-nei Alexe Cristina, bibliotecar in cadrul aparatului de specialitate al comunei
33332016-03-23Convocare Consiliu local in sedinta ordinara
34342016-03-30Dispozitie privind incadrarea d-lui Tilibasa ghe. in functia de consilier pesronal al primarului
31312016-02-25Dispozitie privind convocarea de indata a Consiliului local in sedinta.
32322016-03-22Dispozitie privind rectificare act nastere
29292016-02-17Dispozitie priovind completarea fisei postului d-lui Lefter Lucian
30302016-02-24Dispozitie privind desemnarea doamnei Maricica Adam ca persoana imputernicita sa semneze certificatele si adeverintele eliberate de UAT Glavesti
28282016-02-17Dispozitie privind rectificarea actului de nastere nr. 21
27272016-01-29Dispozitie privind suspendarea alocatiei de sustinere pentru familiile care nu au depus cererea si declaratia pe propria raspundere