Unitatea administrativ-teritorială Glăvăneşti, din județul Bacău anunță publicarea documentelor tehnice ale cadastrului pentru sectorul cadastral nr. 94, începând cu data de 14.10.2016, pe o perioadă de 60 de zile, la sediul primăriei comunei Glăvăneşti, conform art. 14 alin. (1) și (2) din Legea cadastrului și a publicității imobiliare nr. 7/1996, republicată, cu modificările și completările ulterioare.

Cererile de rectificare ale documentelor tehnice vor putea fi depuse la sediul primăriei și pe site-ul Agenției Naționale de Cadastru și Publicitate Imobiliară.


FIȘIERE ATAȘATE