Hotărâri ale Consiliului local Glavanesti

Număr Titlu Data
11 / 2019 Proces verbal sedinta ordinara din data de 20.09.2019 2019-09-20
40 / 2019 privind inchirierea prin incredintare directa a unei suprafete de teren 2019-07-15
39 / 2019 privind infiintarea serviciului apa canal 2019-07-15
38 / 2019 privind respingerea proiectului de hotarare privind organizarea zilelor comunei 2019-07-15
37 / 2019 privind aprobarea PAAR- ului pentru anul 2019 2019-07-15
36 / 2019 privind rectificarea bugetului de venituri si cheltuieli pe anul 2019 2019-07-15
35 / 2019 privind desemnarea unui reprezentant de rezerva la ADIS 2019-07-15
34 / 2019 privind aprobarea cotizatiei anuale la patrimoniul ADIS 2019-07-15
3282 / 2019 Proces verbal sedinta ordinara din data de 15.07.2019 2019-08-01
5 / 2019 Proces verbal sedinta consiliului local din data de 29.05.2019 2019-05-29
33 / 2019 Hot. privind alegerea presedintelui de sedinta 2019-05-29
32 / 2019 Hot. privind acordarea unui ajutor financiar lunar d-lui Popa Chiper Iulian, domiciliat in sat Frumuselu 2019-05-29
31 / 2019 Hot. privind aprobarea cotizatiei anuale la ADIB 2019-05-29
30 / 2019 Hot. privind contributia CL la finantarea serviciilor sociale destinate protectiei si promovarii drepturilor copilului si ale persoanelor adulte cu handicap pentru anul 2019 2019-05-29
29 / 2019 Hot. privind modificarea art. 2 din HCL nr. 20 din 19.04.2019 privind transmiterea concesiunii de la Vitoreanu Veronica la Vitoreanu Vasile 2019-05-29
Înapoi