Invitatie de participare Caiet de sarcini – Mobilier scolar Declaratie pe proprie raspundere privind beneficiarul real Factori evaluare punctaj Model contract de furnizare produse