Consiliul local

Consiliul Local al comunei Glavanesti are 12 membri.

Şedinţele Consiliului local se desfăşoara lunar, în funcţie de problemele apărute, în diverse decade al lunii.
La fiecare şedinţă a Consiliului local primarul expune informaţiile privind activitatea administrativă, şedinţele fiind publice, cetăţenii putând lua parte.
Componenţa Consiliului Local Glavanesti:

 1. Alexandru Adrian : apartenenţa politică
 2. Ganea Ion Eusebiu : apartenenţa politică
 3. Gociu Viorel : apartenenţa politică
 4. Lazăr Maria: apartenenţa politică
 5. Meleşcanu Ioan : apartenenţa politică
 6. Munteanu Vasile : apartenenţa politică
 7. Pandelea Ion : apartenenţa politică
 8. Petrea Neculai : apartenenţa politică
 9. Popa Constantin : apartenenţa politică
 10. Teletin Velu : apartenenţa politică
 11. Turcu Mircea : apartenenţa politică
 12. Zgarcea Maria : apartenenţa politică

Mandatul de consilier încetează înainte de termen, în caz de:

 • deces
 • demisie
 • incompatibilitate
 • schimbare a domiciliului în altă unitate administrativ-teritorială.
 • lipsa nemotivată de la mai mult de 3 şedinţe ordinare ale consiliului.
 • imposibilitate de a fi exercitat pe o perioadă mai mare de 6 luni.
 • în cazul în care s-a constatat, prin hotarâre judecatoreasca rămasă definitivă, după validarea mandatelor că alegerea s-a facut prin fraudă electorală sau prin orice altă încălcare a Legii privind alegerile locale.
 • în caz de condamnare prin hotarâre judecatoreasca definitiva la o pedeapsa privata de libertate.
 • în caz de punere sub interdicţie pentru debilitate sau alienare mintală ori în cazul pierderii drepturilor electorale.