Economia locala

Până în 1990 în comuna Glăvăneşti ocupaţia de bază era creşterea şi îngrijirea oilor. De aici s-a dezvoltat ca un fel de industrie producţia de textile de casă. Din acestea amintim: ţesăturile decorative pentru ornarea interioarelor locuinţelor ţărăneşti, care a cunoscut o maximă evoluţie în a doua jumătate a sec. XIX-lea şi începutul sec. XX, când au fost cunoscute cele mai reuşite exemplare ale genului şi anume covoarele moldoveneşti de Glăvăneşti cu decor combinat.

Bărbaţii au fost angajaţi ciobani la fermele de stat şi la fostele cooperative agricole, iar după revoluţie aceştia au devenit şomeri. În momentul actual cei mai mulţi se ocupă cu lucratul pământului, numărul oilor fiind în descreştere.

Populaţia activă a comunei este de 1010 locuitori, care lucrează pământul şi cresc animale. La aceştia se adaugă 200 de salariaţi (cadre didactice, funcţionari publici, muncitori angajaţi la SC Spedition UMB Podu Turcului).

Aşezarea comunei la o distanţă de peste 30 km faţă de oraşele vecine (Bârlad, Adjud, Tecuci) şi de aproximativ 100 km de reşedinta judeţului Bacău, constituie un impediment în ce priveşte localizarea agenţilor economici, cei existenţi profilându-se pe comerţ, servicii. Există două mori pentru cereale şi o presă pentru ulei.

Subsolul nu se bucură de resurse minerale, doar de nisip şi argilă care sunt proprietatea comunităţii, dar nu este exploatare organizată.

În zona de nord a comunei se află în exploatare gaze naturale, exploatate de SC Gazmetan Mediaş, fiind livrate atât pentru industrie la Oneşti, cât şi pentru uz casnic. Comuna nu beneficiază în acest moment de această resursă.

peisaj_2

 

Operatorii economici ce activează pe raza localităţii sunt:

  • SC Derzelas SRL
  • SC Padre Com SRL
  • Coop Consum Glăvăneşti
  • SC Miviana SRL
  • SC Tigimarg SRL
  • SC Dumitru SRL
  • SC Cota Zero SRL
  • SC Ganea SRL
  • SC Andrifam SRL
  • SC Radu SRL